Business

Opis

Jodnostranični sajt namenjen za reklamu neke kompanije.
Jedinstvenog i jednostavnog dizajna. Za izradu sajta su korišćene tehnologije: HTML5,  CSS3, jQuery, Bootstrap. Isti dizajn se svakako može izmeniti po želji klijenta.

Klijent

Kompanija

Share