HOME HEALTH

Opis

Web sajt namenjen kompanijama koje se bave kućnom negom. Jedinstvenog i lepog dizajna. Predstavlja koje su delatnosti same kompanije i njihove usluge koje pružaju. Za izradu sajta su korišćene tehnologije: HTML5, CSS3, jQuery, Bootstrap.

Klijent

Kućna nega

Share